Зоните, свободни от лед в Антарктида, могат да се разраснат до почти 25 процента до 2100 г. заради изменението на климата, което драматично ще промени биологичното разнообразие на континента. Това се предупреждава в научна статия, цитирана от ДПА.

Районите без лед понастоящем съставляват по-малко от един процент от континента, но те са дом на почти всички антарктически растения и животни.

"Прогнозираме, че топенето на антарктическия континент ще доведе до появата на до 17 267 кв. км, или близо 25 процента, нови зони, свободни от лед до края на този век", изтъква Алекс Тераудс, старши научен сътрудник в Австралийската антарктическо подразделение.

Научната статия, публикувана в реномираното сп. Nature, е първата, която изследва въздействието на изменението на климата върху зоните без лед в Антарктида. В нея се прогнозира, че затоплянето на планетата ще предизвика увеличаване на районите без лед и в края на краищата на тяхното обединяване в цялостна суша без лед.

"Въпреки че това може да осигури нови райони за колонизиране от местните видове, то също така може да доведе до разпространение на инвазивни видове, а в дългосрочен план, до изчезването на по-малко конкурентни и адаптивни местни видове", предупреждава Тераудс.

"Досега изследването на изменението на климата на Антарктида се съсредоточаваше основно върху ледените шапки и потенциалното въздействие върху нарастването на морското равнище, въпреки че ефектът от изменението на климата върху топенето на леда и местното биоразнообразие на Антарктида до голяма степен беше пренебрегвано", уточнява друг съавтор на статията - Джасмин Лий, която е изследовател от университета в Куинсланд.

Учените са установили, че най-голямата промяна ще се наблюдава на Антарктическия полуостров, близо до Южна Америка, както и по крайбрежието в източната част на Антарктида, близо до Австралия.