България не би трябвало да ползва Европейския съюз (ЕС) единствено като вносител на стабилност, а да стане активен член за неговото заздравяване. Това каза политологът Даниел Смилов при представянето на доклад на тема "10 години България в ЕС: ползи и предизвикателства", изготвен от Центъра за либерални стратегии.

Окончателният вариант на доклада ще бъде представен на 9 май - Деня на Европа. Целта му е да провокира дебат за ползите на България от членството в ЕС. Домакин на събитието е Информационното бюро на Европейския парламент у нас и Представителството на ЕК.

Ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент Теодор Стойчев отбеляза, че именно това е моментът да си дадем равносметка какво сме направили за тези 10 години - какви са ползите за България, какво сме пропуснали.

Той отбеляза, че днес се навършват 3742 дни, откакто България е член на ЕС. През това време сме участвали три пъти в избори за Европейски парламент, избрали сме 53 наши представители, които са участвали в приемането на над 6000 законодателни акта на европейско ниво. Те от своя страна са спомогнали за решаването на много проблеми, свързани с качеството на въздуха, повишена защита на хората, които ползват кредити, отпадането на роуминг таксите, правото на свободно придвижване, работа в европейски държави.

10 години в ЕС – един от най-успешните периоди в историята ни

10 години в ЕС – един от най-успешните периоди в историята ни

Членството носи стабилност в политически план и икономически растеж

До момента над 100 хиляди българи са се включили в проекти за мобилност с други държави членки на ЕС по програма "Еразъм".

Даниел Смилов коментира, че основното предизвикателство пред нас е да искаме повече, да развиваме интеграцията, като развием собствения си капацитет за това.

Смилов представи политическите аспекти от членството на България в ЕС като отбеляза, че позитивите далеч надхвърлят негативите. "Тези две десетилетия, които започнаха в предприсъединителния процес, са едни от най-успешните в нашата политическа история", отчете той.

По отношение на различните политически партии и отношението им към ЕС, съдържателната позиция е, че ЕС е от ключова важност за България. От ключова важност е възприятието на хората. Страната ни започнала с доста високи нива на доверие към ЕС над 70%. Има ерозия в процеса на членство, но и днес българите виждат ЕС в изключително позитивна светлина - 48% имат доверие към ЕС и към европейските институции по последни данни на Евробарометър, изтъкна Смилов.

"Ако видим нивата на доверие на институции като парламент, правителство ще видим, че има доста сериозна разлика в полза на европейските институции. Българите имат по-голямо доверие в европейските институции, отколкото в националните", коментира той.

Това било характерно за всички държави. В политически план имаме интеграция и европеизацията на българските партии - интегрирането им в различните мрежи и организации.

"Основният ефект на членството в последните 10 години е стабилизиращ. Членството е спомогнало ние да преодолеем доста тежки кризи", категоричен бе Даниел Смилов.

Според него предвид петте сценария за развитие на Европа, предложени от ЕК, основното предизвикателство ще бъде България да иска да прави повече, както по отношение охраната на обща граница на ЕС, така и в икономически аспект на интеграция, обща фискална политика и разбира се влизането в еврозоната. По думите му това е следващото ни голямо предизвикателство.