Генерална дирекция "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии" на Европейската комисия, публикува обществено допитване за европейския домейн от високо ниво .eu.

До 4 август 2017 г. жителите на страните от Европейския съюз могат да дадат оценка за ефективността на интернет кода .eu и евентуални промени, които да улеснят регистрацията на общоевропейски интернет имена.

Българската държава, съвместно с интернет общността, предложи и успешно защити съчетанието ".ею" за домейн на кирилица. Регистрацията започна през юни 2016 година.

Досега, 53.5% от всички регистрации на паневропейски домейни на кирилица са направени от българи, като броят на имената в пространството ".ею" е 1257.