Европейската комисия одобри поисканата от България допълнителна техническа подкрепа за реформите в страната чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), съобщиха от ЕК.

Решение позволява финансирането на проекти, насочени към реформи на процедурите по несъстоятелност, съпътстващи мерки за подобряване съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия.

Проектите ще се подсигурят финансово с 1.5 милиона евро, които България доброволно ще прехвърли от нейния компонент за техническа помощ в Европейските структурни и инвестиционни фондове към ППСР.

Кабинетът оттегли искането за помощ от ЕК за административното правосъдие

Кабинетът оттегли искането за помощ от ЕК за административното правосъдие

След като от ВАС и ВСС отхвърлиха помощ

Към решението на ЕК е приложена работна програма, която очертава конкретните действия, които ще се финансират, и посочва приоритетите, целите и очакваните резултати от проектите за реформи.

Тези реформи са важни и във връзка с плавния преход към валутния механизъм II (ERM II).

Българските власти се ангажираха с изпълнението на редица предварителни условия в контекста на очакванията за присъединяване към ERM II и Банковия съюз до юли 2019 г.

Приемат България в чакалнята на еврозоната след около година

Приемат България в чакалнята на еврозоната след около година

Европа наблюдава реформите в банковия сектор и борбата с корупцията

ЕК припомня, че Комисията създаде Службата за подкрепа на структурните реформи през 2015 г. в помощ на държавите членки, които подготвят, изработват и прилагат институционални, структурни и административни реформи. Службата управлява Програмата за подкрепа на структурните реформи, която е достъпна за всички членки на Европейския съюз по тяхна заявка.