Правителството оттегли искането за предоставяне на техническа помощ за административното правосъдие от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Решението е взето по молба на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, напомнят от правителствената информационна служба.

Припомняме, че пленумът на ВАС поиска оттегляне на искането. Същото сториха и всички административни съдилища в страната, а Съдийската колегия на ВСС също взе решение в този смисъл, което изпрати на правителството.

Така поисканата от Министерски съвет през есента на миналата година помощ от службата към ЕК "за осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на Върховния административен съд и системата на административните съдилища, за изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела и структурни мерки", отпада.

Освен това беше поискана и техническа помощ за Инспектората към ВСС.