Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев настоява за бърза реформа на т. нар. регламент Дъблин, който определя отговорната държава за кандидатите за убежище.

Според евродепутата чрез бърза реформа на регламента Дъблин държавите-членки, които са най-засегнати от миграционните потоци, ще получат увереност, че техните европейски партньори наистина проявяват солидарност. Това е особено важно за страните по външните граници на ЕС като Гърция, Италия и България, които са подложени на миграционен натиск единствено заради географското си положение.

Радев настоява, че от много време в ЕС се говори за необходимостта от промяна на европейското законодателство за убежище и особено на системата на прием на кандидати за убежище в Европейския съюз.

"Ситуацията в Италия в момента препотвърждава необходимостта от предприемането на бързи и дългосрочни мерки в подкрепа на държавите по външните граници на ЕС", коментира Емил Радев пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент.

Промяната на европейското законодателство да бъде придружена с подобряване на процедурите по връщане на икономически мигранти и на хора, които нямат основание да останат на европейска територия, в държавите им на произход или транзит, иска още Емил Радев. В този контекст той приветства дадената от естонското председателство заявка в тази насока и изрази надежда сроковете между отказ на убежище и ефективното връщане да бъдат съкратени.

По време на заседанието присъстваше и българският министър на вътрешните работи Валентин Радев, придружен от делегация от МВР, с цел подготовка на предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС от януари 2018г. Освен това той проведе редица срещи в Европейския парламент, представяйки приоритетите на Председателството, с основни докладчици по ключови за България досиета, чиито преговори ще се водят по време на първите шест месеца на 2018г.