Тазгодишното издание на Европейската седмица на пчелите се провежда под мото, в центъра на което е сътрудничеството.

С това мото бе открита и конференцията в Европейския парламент в рамките на шестото издание на Европейската седмица на пчелите.

При откриването на конференцията, българският евродепутат и кандидат за еврокомисар Мария Габриел, която организира специализираната седмица за трета поредна година, отбеляза необходимостта именно от засилване на сътрудничеството и споделяне на отговорността за по-добра грижа за пчелите и пчеларския сектор.

Според нея сътрудничеството именно е от ключово значение за сектора, който се сблъсква с редица предизвикателства.

Изключително наболял проблем е липсата на надеждни данни за причинителите на смъртността на пчелите.

Мария Габриел посочи, че именно смъртността при пчелите представлява риск за биоразнообразието от една страна, което пък от своя страна може да доведе до големи загуби за всички земеделски сектори.

"Ето защо е нужно да намерим колективни отговори, в коалиция с всички заинтересовани страни. По пътя напред трябва да ни води разбирането, че пчеларският и останалите земеделски сектори са взаимозависими и като такива е нужно да работят в синхрон с подкрепата на всички ни", заяви Мария Габриел.

Тя подчерта и необходимостта от по-голяма подкрепа на научно-изследователската дейност, подпомагаща целия процес по опазването на пчелите и развитието на сектора. Друга важна мярка е географското сътрудничество за споделяне на опит и добри практики, което би допринесло за общи действия със съседните на Европа региони. Стъпка в тази посока беше направена с поставянето на началото на диалог между пчеларите от държавите-членки и тези от страни от Южното Средиземноморие.

Наш дълг е да разгледаме различните позиции, за да създадем взаимно изгодно сътрудничество, посочи Мария Габриел, като обаче отчете, че е важно да се даде нужната подкрепа на пчеларския сектор, защото работата на пчелите е тиха и незабележима, а опрашването всъщност е от изключително значение за планетата ни. "По-доброто разбиране на отделните позиции ще ни позволи обединение около общи решения", наблегна още Мария Габриел.

Конференцията "Пчели и биоразнообразие: нови възможности за сътрудничество" събра на едно място представители на европейските институции, пчелари от държавите-членки, земеделски производители, специалисти по опазване здравето на животните, неправителствени организации, учени и представители на индустриите, свързани с пчелите и биоразнообразието. Основната цел на форума бе да формулира препоръки за такова сътрудничество между заинтересованите страни, което да отразява интересите на всички в рамките на общата кауза за опазването на пчелите.