България, Естония и Австрия официално приеха програмата за приоритетите на Европейския съюз през следващите 18 месеца.

Приоритетите на Българското председателство в Съвета на ЕС ще са сигурност за европейските граждани, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и продължаване на кохезионната политика, която ускорява сближаването между държавите членки.

Одобриха програмата за председателството на Триото Естония-България-Австрия

Одобриха програмата за председателството на Триото Естония-България-Австрия

Западните Балкани са приоритет на Българското председателство

Това стана на тристранна среща в Брюксел между българския премиер Бойко Борисов, естонския - Юрий Ратас и австрийския министър-председател Кристиан Керн.

И трите страни от Триото Естония - България - Австрия се обединиха около позитивна програма, ориентирана към по-добро бъдеще за Европа и гражданите на ЕС. Сред целите на Триото ще са постигане на конкретни резултати в отговор на очакванията на гражданите за по-голяма сигурност, повишаване на заетостта и по-ярко присъствие на ЕС на международната сцена.

Държавите от Триото ще устояват своите приоритети, но ще останат гъвкави, за да могат да реагират адекватно при непредвидени ситуации. Програмата акцентира още върху сигурността и укрепването на външните граници на ЕС, икономическия растеж и конкурентоспособността, както и стабилизиране на съседните на Съюза региони.

Борисов иска колективно членство на ЕС в НАТО

Борисов иска колективно членство на ЕС в НАТО

Премиерът също си мечтае Великобритания да остане в ЕС

България ще поеме Председателството на Съвета на ЕС на 1 януари 2018 г. Три са основните акценти в неговата програма.

Първият приоритет е свързан с гарантирането на сигурност на всеки гражданин на ЕС, превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм и овладяване на миграцията. По думите на премиера Борисов България ще използва възможностите на Председателството, за да подкрепи страните от Балканите, тръгнали по пътя на евроатлантическата интеграция.

България помага на Македония за приемането й в ЕС

България помага на Македония за приемането й в ЕС

Двете страни установиха механизъм за сътрудничество на експертно равнище

Вторият приоритет е свързан с повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика. Ще се задълбочава икономическия и паричен съюз, единния пазар и подкрепата на предприемачеството, особено на малките и средните предприятия и стартиращите фирми, за постигане на икономически растеж и създаване на работни места.

Акценти ще бъдат също постигането на ефективен Енергиен съюз, както и провеждането на политика за климата, която да осигури постигането на целите по Споразумението от Париж.