Страните от Европейския съюз подготвят общ дипломатически отговор на кибератаките, съобщава Европейският съвет.

Брюксел е "обезпокоен от разрастващият се спектър от възможности и готовността на различни институции и лица на държавно и недържавно ниво да преследват целите си чрез злонамерени кибератаки", заявяват в съвместно изявление външните министри на държавите от общността.

Предвижда се да бъде изготвен рамков документ, посочващ възможностите за дипломатически и правни реакции при киберпрестъпления - включително въвеждане на санкции.

В изявлението на министрите се посочва, че той ще стане част от общия подход на страните от общността към кибердипломацията. Основната му роля е да подпомага предотвратяването на конфликти, реагиране при заплахи и укрепване на стабилността в международните отношения.

Посочва се, че държавите от общността може да наложат ограничителни мерки, при установяване на кибератаки, пропорционални на тяхната продължителност и размера на нанесените щети.