България е изнесла продукция за ЕС на стойност 6.334 милиарда лева за периода януари-февруари 2019 година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) относно износа и вноса на страната ни за ЕС и трети страни за първите 3 месеци на 2019 година.

Статистиката изчислява ръст от 9.3% спрямо същия период за 2018 година.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за Съюза.

През февруари 2019 година износът за ЕС се е увеличил със 17.4% спрямо този месец на миналата година и вече достига 3.169 милиарда лева.

В сравнение със същия период през 2018 година най-голям ръст има в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" - от 95.4% и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - от 38.8%. Докато най-сериозно намаление на изнесените стоки има от сектора на "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - от 17.4%.

Повишение има и при вноса на България за януари и февруари на настоящата година - с 1.4% спрямо същия период на миналата. По този начин вносът ни възлиза на 6.229 милиарда лева.

Най-много стоки се внасят от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През февруари 2019 година вносът на България от страните от блока се е увеличил с 11.1% в сравнение с този месец през миналата година.

Внасят се най-много напитки и тютюневи изделия, а най-малко стоки от сектора на "Минерални горива, масла и подобни продукти".

Външнотърговското салдо за България с ЕС за януари-февруари 2019 година е положително и е на стойност 104.4 милиона лева.

По-голям износ на стоки към ЕС и света отчита НСИ

По-голям износ на стоки към ЕС и света отчита НСИ

19% ръст на ескпорта ни през февруари 2019 г. спрямо февруари 2018 г.

Търговия на България с трети страни

За периода януари - март 2019 година износът на стоки от България за трети страни извън ЕС е нараснал с 13.4% спрямо тези месеци на предходната година и възлиза на 4.330 милиарда лева.

Основните партньори, за които България изнася 51.4% от продукцията си, са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Република Северна Македония.

Вносът за първите три месеца от 2019 година бележи ръст от 11.2% спрямо този период през миналата и е 5.506 милиарда лева. Най-голямо увеличение на вноса има в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - 53.4% и "Храни и живи животни"- 25.7%.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за месеците януари, февруари и март е отрицателно и е в размер на 1.171 милиарда лева.

За периода януари - март 2019 година България изнася стоки за Европейския съюз и за трети страни на обща стойност 13.942 милиарда лева, а вносът възлиза на 15.253 милиарда лева.

НСИ отчита 12,5% спад на износа за трети страни

НСИ отчита 12,5% спад на износа за трети страни

Износът за ЕС се увеличава с 9,5% спрямо 2017 г.