23% по-голям износ на стоки от България към трети страни отчита Националния статистически институт (НСИ) за февруари 2019 година спрямо същия месец на 2018 година.
Общият размер на износа си за посочения период възлиза на 1 милиард и 480 милиона лева.

Снимка 417730

Източник: НСИ

Значително по-малък обаче е ръстът при износа на стоки на страната ни за държавите членки на ЕС.

За месец януари 2019 година спрямо януари 2018 година износът ни към ЕС нараства с 2.2% и е в размер на 3 164.6 млн. лева.
От Съюза основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия. Посочените страни формира 2/3 от износа ни към ЕС.

Снимка 417732

Източник: НСИ

НСИ отчита най-голям ръст при износа ни за ЕС в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (117.4%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (36.5%).
Огромен спад пък се наблюдава в сектора "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 45%.

Спрямо данните на НСИ за търговията на България общо с ЕС и трети страни (февруари 2019 година спрямо февруари 2018 година) се отчита ръст на експорта ни с 19%. Общият размер на износа е 4 милиарда и 643 милиона лева.

Още по-малък износ на стоки към трети страни отчете НСИ

Още по-малък износ на стоки към трети страни отчете НСИ

6.7% спад на износа на стоки към трети света за 1 година

Относно импорта на стоки от трети страни за втория месец на настоящата година на годишна база НСИ констатира ръст с 15.9%. Общият размер на вноса ни от държавите извън ЕС за посочения времеви интервал е в размер на 1 милиард и 915 милиона лева.

Снимка 417734

Източник: НСИ

Вносът на България от държавите членки на ЕС през януари 2019 г. спрямо същия месец на предходната година намалява със 7.4% и достига 2 милиарда и 990 милиона лева. Най-много стоки внасяме от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Снимка 417735

Източник: НСИ

Спрямо данните на НСИ за търговията на България общо с ЕС и трети страни (февруари 2019 година - февруари 2018 година) се отчита ръст на импорта ни с 12.6%. Общият размер на вноса на стоки у нас е 5 милиарда и 144 милиона лева.

Министерство на икономиката се похвали с удвоен износ за 10 години - 56 млрд. лв.

Министерство на икономиката се похвали с удвоен износ за 10 години - 56 млрд. лв.

Миналата година са инвестирани над 200 млн. лв. в автомобилостроене