През периода януари - ноември 2018 година износът на България на стоки за трети страни е намалял с 12.3% в сравнение със същия период на 2017 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за търговията на страната ни с трети страни и страните членки на ЕС за първите 11 месеца на миналата година.

За посочения период износът на страната ни е на стойност 16 062.0 милиона лева като основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия, които формират 52.9% от износа за трети страни.

През ноември 2018 година износът на стоки от България за трети страни намалява с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 619.1 милиона лева.

Снимка 399676

Източник: НСИ

Вносът на стоки в България от трети страни за посочения период се увеличава с 9.4% в сравнение със същия период на 2017 година и е на стойност 21 190.3 милиона лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември 2018 година вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 084.7 млн. лeвa.

10% повече износ към ЕС, 13% по-малко към трети страни

10% повече износ към ЕС, 13% по-малко към трети страни

Изнасяме 20% повече храни и живи животни към държавите в ЕС

Междувременно НСИ отчита 9.7% повече износ на стоки от България за ЕС, като данните са за периода януари - октомври 2018 година спрямо същия период на 2017 година. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от износа за държавите членки на ЕС.

През октомври 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства със 7.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 466.3 млн. лева.

Снимка 399679

Източник: НСИ

Вносът на стоки в България от ЕС за посочения времеви диапазон се увеличава със 7.6% спрямо същия период на 2017 година и е на стойност 33 267.5 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През октомври 2018 година вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС се увеличава с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 673.2 млн. лева.

Износът на стоки за трети страни намалява с близо 23%, отчете НСИ

Износът на стоки за трети страни намалява с близо 23%, отчете НСИ

Данните са за периода януари-август 2018 г.

Общите данни на НСИ за търговията на страната ни сочат, че за периода януари - ноември 2018 година от България са изнесени стоки на обща стойност 51 118.7 милиона лева, което е с 1.5% повече в сравнение със същия период на 2017 година.
За същия период общо в страната са внесени стоки на стойност 58 059.2 милиона лева, или със 7.7% повече спрямо същия период на 2017 година.

2.1% инфлация от началото на 2018 година отчете НСИ

2.1% инфлация от началото на 2018 година отчете НСИ

Месечната инфлация за септември е 0.3%