За периода от месец януари до месец септември 2018 година България регистрира 10.1% по-голям износ на стоки към държави членки на ЕС спрямо същия период на предходната 2017 година.
В същото време обаче износът на страната ни към трети страни намалява с 12.9% спрямо миналогодишните стойности за интервала януари - октомври.
Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за търговията със стоки на България с ЕС и трети страни.

България на осмо място по позитивни очаквания в Европа

България на осмо място по позитивни очаквания в Европа

Квалифицираните кадри не стигат - има криза на умения

За периода янаури - септември 2018 година износът на България към ЕС е в размер на 28 147.5 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от общия ни износ към ЕС.

През септември износът е в размер на 3 226.1 млн. лева, което е с 2.4% повече от стойностите за септември 2017 година.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Храни и живи животни" (20.1%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (17.8%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (0.5%).

Снимка 394599

Източник: НСИ

Спрямо първите 10 месеца на 2017 година през настоящата износът на България към трети страни намалява с близо 13% и възлиза на стойност 14 442.9 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия, които формират 53.0% от общия износ за трети страни.

През октомври 2018 г. обаче износът на стоки от България за трети страни нараства с 9.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 926.7 млн. лева. 
Износът на страната ни към трети страни за всеки друг месец на 2018 година спрямо същия на 2017 година се оказва по-малък, като стойностите са най-малки за месец февруари.

Снимка 394600

Източник: НСИ

Ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (30.8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (36.1%) и "Разнообразни готови продукти" (22.1%).

Износът на стоки за трети страни намалява с близо 23%, отчете НСИ

Износът на стоки за трети страни намалява с близо 23%, отчете НСИ

Данните са за периода януари-август 2018 г.

Спрямо данните на НСИ България отчита увеличение на вноса на стоки както от държавите от ЕС, така и от трети страни.

Вносът на стоки от ЕС за периода януари - септември тази година се увеличава с 8.2% спрямо същия период от предходната година и е в размер на 29 594.3 млн. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През септември 2018 г. вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 234.7 млн. лева.

Данните за първите три тримесечия на 2018 година спрямо тези за 2017 година отчитат най-голямо увеличение на вноса в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (17.8%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (7.2%).

2.1% инфлация от началото на 2018 година отчете НСИ

2.1% инфлация от началото на 2018 година отчете НСИ

Месечната инфлация за септември е 0.3%

Вносът на страната ни от държави извън ЕС за януари - октомври 2018 година нараства с 9.2% в сравнение със същия период на 2017 година и е на стойност 19 105.6 млн. лева (по цени CIF).

Страната ни обаче отбелязва с 34.9% по-голям внос от трети страни през октомври 2018 г. спрямо същия месец на предходната 2017 година, който е в размер на 2 554.7 млн. лeвa.

Снимка 394601

Източник: НСИ

При вноса на стоки от трети страни за периода януари - октомври 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (22.6%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (19.6%). Спад се наблюдава само в сектор "Храни и живи животни" (0.2%).