През 2016 година от Вазовските машиностроителни заводи в Сопот (ВМЗ-Сопот) са инвестирали над 18 млн. лв. в закупуването на нови машини и съоръжения, транспортни средства и модернизация.Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който посети площадките на ВМЗ в Иганово и в Сопот, цитиран в съобщение от Министерството на икономиката.

В Иганово бе показана новата система за периметърна охрана и видеонаблюдение. Тя ще спомогне за повишаване на мерките за сигурност.

В Сопот министърът на икономиката откри обновения автопаркинг за специализиран транспорт, където са инвестирани около 1 млн. лева от предприятието.

Министърът разгледа и цех 350, в който има нова поточна линия. Министърът изтъкна, че се подобряват условията на труд и заплащането.

"Всичко това се дължи на постигнатите добри финансови резултати, които нареждат ВМЗ сред най-печелившите държавни дружества.Поръчки има и за 2017 г., и 2018 г., а идеята ни е да разширим производството, като се стремим към нов асортимент на продукти и увеличаване на продукцията", категоричен бе той.

Продажбите т.г. са за над 303 милиона лева, в сравнение с 2015 година, когато са били едва 25 милиона лева, изтъкна Лукарски. Предприятието осигурява голяма част от заетостта в региона, въз основа на което безработицата е около 3 % и е два пъти по-ниска от средната за страната.

Той допълни, че персоналът вече е около 4 100 души, като от началото на 2016 г. е увеличен с близо 1 100 души, а средната работна заплата достига над 950 лв. след въвеждане на бонусната система за допълнително материално стимулиране.

Министърът отбеляза диалога със синдикатите и подписания нов колективен трудов договор. Той се срещна и с работниците-студенти, чиято стипендия се поема от предприятието.

В процес на изграждане е и собствен център за Научно-изследователска и развойна дейност с обучение, уточни Владислав Тоцев от управителния съвет. Този център ще привлича кадри и специалисти за разработка и усъвършенстване на изделията.

Към момента ВМЗ разполага с 69 бр. товарни автомобила от различен клас, 11специализирани автомобили и повдигачи и 39 леки автомобила, 12 от тях с висока проходимост. По думите му от началото на 2016 г. са закупени 3 бр. влекачи с прицеп за превоз на специална продукция, 9 бр. товарни камиона, 8 бр. микробуса, 4 бр. високопроходими автомобила, 2 бр. специализирани автомобила, единият от които за почистване на пътната мрежа, както и 10 нови леки автомобила. "Автопаркингъти транспортната техника повишават възможностите на ВМЗ за осигуряване на специализирани транспортни дейности, както за нуждите на производствената и търговската дейност, така и като специализирана услуга на външните клиенти на дружеството", завърши Тоцев.