21 са общините през 2018 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване. Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г. Анализът на данните показва, че в края на 2017 г., спрямо 2016 г., намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване.

През 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 10 общини - Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли. И десетте общини към 31 декември 2017 г. отчитат положително бюджетно салдо.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.