Дългът на България за 2019 г. е в размер на 24, 212 млрд. лв., или 20.2% от БВП. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт.

За справка, през 2018 г. дългът е 24, 431 млрд. лв., през 2017 г. - 25 908 млрд. лв., а през 2016 г. - 27 859 млрд. лв.

Институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 2, 304 млрд. лв., или 1.9% от БВП.

За сравнение, през 2018 г. бюджетният излишък в сектора е 2, 166 млрд. лв., през 2017 г. - 1, 136 млрд. лв., а през 2016 г. - 78 млн. лв.

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 2, 185 млрд. лв., или 1.8% от БВП.

Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от 151 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 269 млн. лева.

По данни на НСИ брутният вътрешен продукт на страната ни за 2019 г. е 119, 772 млрд. лв. За сравнение, през 2018 г. той е бил 109, 743 млрд. лв., през 2017 г. - 102, 345 млрд. лв., а през 2016 г. - 95, 131 млрд. лв.