С 3,4% е увеличен брутният вътрешен продукт (БВП) за четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Увеличението му е с 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 25361 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 21 740 млн. лeвa.

6,7% безработица в края на 2016 г. отчита статистиката

6,7% безработица в края на 2016 г. отчита статистиката

Според НСИ усреднената заплата за октомври е 982 лева

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което в стойностно изражение възлиза на 20600 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 5431 млн. лв. и заема 21.4% относителен дял в БВП.Външнотърговското салдо е отрицателно.

3,4 процента ръст на БВП през третото тримесечие на 2016-а

3,4 процента ръст на БВП през третото тримесечие на 2016-а

Произвели сме над 25 млрд. лева за периода

През четвъртото спрямо третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства също с 0.9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.3%, и бруто образуването в основен капитал - с 1.2%.

40% от БВП се произвежда в София, останалите области изостават

40% от БВП се произвежда в София, останалите области изостават

Икономиката е на две скорости, сочи доклад на Институтът за пазарна икономика

През четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%.

0,3% ръст на БВП на еврозоната, 27-месечен връх на инфлацията

0,3% ръст на БВП на еврозоната, 27-месечен връх на инфлацията

Цифрите показват, че възстановяването в 19-членната валутна

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.9%. Брутообразуването на основен капитал отчита спад през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%.