Задълбочават се разликите в развитието между регионите в страната. Това сочи петото годишно издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие". Институтът за пазарна икономика представи петото издание, в което традиционно са включени всички области на България, изследвани в дълбочина.

Очаквано София е с най-добро социално-икономическо състояние. След столицата, относително добре се нареждат Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе. Проблемът при тях обаче са високите местни данъци и такси.

За Видин, Враца, Монтана и Плевен се потвърждава тенденцията за лошо демографско състояние и слабо развита икономика. Проблеми с работната сила и пазара на труда, както и много слабо развита икономика имат Разград, Кърджали, Силистра и Търговище.

През 2014 г. българската икономика достигнала предкриизсното си ниво, но все още 19 области не са успели да възстановят съвкупното си производство. Главният икономист на ИПИ Десислава Николова поясни, че това са последните данни за БВП на областно ниво. В Северозападна България нито една област не е успяла да стигне предкризисното си ниво.

Южна Централна България също не се е възстановила, с изключение на Област Пловдив, която бележи бърз ръст и нейният съвкупен продукт е с близо 9% над нивото от предкризисния период.

В София се произвежда около 40% от БВП в цялата икономика, а в столицата продължава да приижда работна сила от други области. Като цяло, преките чуждестранни инвестициите продължават да стагнират. Положителни тенденции обаче се отчитат в областите Варна и Стара Загора, където има значителен приток на чуждестранни инвестиции през 2014 г.

В 1/3 от областите са достигнати нивата от предкризисния период от гледна точка на дълготрайни материални активи.

Анализът на ИПИ показва, че повечето области отчитат сближаване на БВП на глава от населението със средноевропейското ниво от 2007 г. насам.
В София БВП на човек вече е равен на средноевропейския. След нея се подрежда Стара Загора.

Столицата представлява голямата разлика в доходите между Северна и Южна България, смятат от ИПИ. Икономистите са на мнение, че ако София се извади от сметките, както БВП на човек, така и заплатите и доходите в Северна и Южна България са сходни като размер.

В Стара Загора доходите са вече близо 60% от средноевропейското ниво, посочват от ИПИ. Докато обаче градът на липите дърпа напред, Бургас изостава. Въпреки че е шампион по усвояване на евросредства, стандартът на живот се отдалечава от средноевропейското ниво, сочат данните.

Притеснително е, че разликите в страната продължават да се задълбочават, като в последните две години различията се увеличават. Причината е, че София и още няколко области растат бързо.