Инфлационните процеси през месец май се забавят спрямо април и март. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за инфлацията и индекса на потребителските цени за май 2019 година.

Индексът на потребителските цени за май спрямо април 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (май 2019 г. спрямо края на декември 2018 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за май спрямо същия месец на 2018 г. е 3.5%.

Животът поскъпна с 3.7% за година

Животът поскъпна с 3.7% за година

Към април 2019 година

През май спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;
 • облекло и обувки - увеличение с 0.4%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 1.2%;
 • съобщения - намаление с 1.0%;
 • развлечения и култура - намаление с 1.4%;
 • образование - цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.6%;
 • разнообразни стоки и услуги - цените остават на равнището от миналия месец.
Снимка 429039

Източник: НСИ

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за май спрямо април е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за май 2019 г. спрямо май 2018 г. е 2.9%.

Индексът на цените за малката кошница за май спрямо април е 100%, а от началото на годината (май 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 103%.

През май цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - цените остават на равнището от миналия месец; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.

Най-бърз темп на инфлацията в Еврозоната през последните 2 години

Най-бърз темп на инфлацията в Еврозоната през последните 2 години

Общата инфлация за април 2019 г. е 1.7%