3.7% годишна инфлация отчете Националния статистически институт (НСИ) към месец април 2019 година в сравнение със същия месец на предходната 2018 година.

Данните на НСИ за инфлацията и индексите на потребителските цени за четвъртия месец на 2019 година сочат, че от началото на годината (спрямо данните за декември 2018 година) инфлацията е 1.7%. Само за месец април спрямо март е отчетена 0.5% инфлация, съответно индексът на потребителските цени е 100.5%.

Средногодишната инфлация за периода май 2018 - април 2019 г. спрямо периода май 2017 - април 2018 г. е 3.3%.

Снимка 423404

Източник: НСИ

През април спрямо март най-високо увеличение на цените на стоките и услугите в потребителските групи е регистрирано при групата "облекло и обувки" - ръст с 6.9%.

Най-голям спад на цените се наблюдава в групата "развлечение и култура" - с 3.9%.

Ето и промените в цените в другите потребителски групи:

  • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.1%;
  • алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;
  • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0.2%;
  • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
  • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
  • транспорт - увеличение с 1.6%;
  • съобщения - увеличение с 0.3%;
  • образование - увеличение с 0.2%;
  • ресторанти и хотели - увеличение с 0.1%;
  • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.1%.
2.7% годишна инфлация в края на 2018-та

2.7% годишна инфлация в края на 2018-та

Месечната инфлация за декември в 0%