Правителството определи 363 лева линия на бедност за 2020 г. Това е с 15 лева повече в сравнение с настоящата година.

Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)" и индекса на цените на малката по състав кошница.

Линията на бедност служи за разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище при определяне на конкретни мерки за социална защита. Тя е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

През 2020 г. идва икономическа криза, предупреждават икономисти

През 2020 г. идва икономическа криза, предупреждават икономисти

363 лв. ще е линията на бедност догодина