471 лева е била средната работна заплата в Силистренска област през последното тримесечие на миналата година.

Това е с 28.7 на сто по-малко от средната за страната заплата, показва справка на Териториалното статистическо бюро в Силистра.

По този показател след Силистра са областите Видин, Кърджали, Смолян и Хасково, съобщи Радио Шумен.

В обществения сектор средната работна заплата за тримесечието е 560 лева, а в частния - 415 лева.

През четвъртото тримесечие се запазват позициите най-висока да е средната заплата в отрасъла „Финансови и застрахователни дейности" -  846 лева, а най-ниска -262 лева, в сектора „Административни и спомагателни дейности", където попадат временно заетите.