Равнището на регистрираната безработица през февруари е 5,8 процента и се запазва на месечна база, като понижението спрямо януари е с 255 лица.

Агенцията по заетостта отчита, че с 1000 души нараства броят на устроените на работа чрез бюрата по труда, те са били почти 12 500.

Почти 20 000 души са новорегистрираните безработни през месеца, което е с една четвърт, по малко спрямо януари.

Бизнесът е обявил 10 500 свободни работни места.

Най-търсените професии са тези на персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт.