5.1% по-малко инвестиции в промишлеността за 2018 спрямо 2017 година отчита Националния статистически институт (НСИ).

Данните са от резултатите от анкетата на НСИ сред промишлените предприятия за реализираните от тях инвестиции през 2018 г. и за инвестиционните им планове през тази година.

2.8% годишен ръст на промишлеността отчита НСИ за януари 2019 г.

2.8% годишен ръст на промишлеността отчита НСИ за януари 2019 г.

0.9% ръст при строителството, 3.2% при търговията на дребно

Спрямо резултатите от проучването на инвестиционната активност плановете на промишлените предприятия през 2019 г. са за още по-голямо свиване на инвестициите 0 със 7.3% спрямо направените такива през 2018 година.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 83.3%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14.8% в сравнение с предходната 2018 година.

Снимка 417711

Източник: НСИ

По основните производства най-голям дял в инвестициите през 2019 г. се очаква в производството на стоки за междинно потребление (40.8%), при което се предвижда понижение от 14.2% спрямо предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 28.6%), при които се очаква увеличение с 27.3% в сравнение с 2018 година.

След това се нарежда производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 15.7%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 27.4% спрямо 2018 година.

Горанов се похвали със спад на безработицата и ръст на промишлеността

Горанов се похвали със спад на безработицата и ръст на промишлеността

Растежът на строителната продукция също отбелязва ръст от 9.2% през февруари