През месец януари 2019 година при промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2018 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на промишленото производство, строителната продукция и търговията на дребно през януари тази година.

Годишните изменения в промишлеността показват ръст от 16.4% в добивната промишленост и ръст от 2.9% в преработвателната промишленост.
Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

Месечните изменения в сектора показват, че индексът на промишленото производство нараства с 3.2% в сравнение с декември 2018 година. Спрямо последният месец на предишната година увеличение е регистрирано в добивната промишленост (с 12.4%), в преработващата промишленост (с 4.1%) и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 2.1%).

Снимка 411062

Източник: НСИ

При строителството е отчетено увеличение от 0.9% на продукцията през януари 2019 година в сравнение със същия месец на 2018 година.
На годишна база увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 4.6%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение от 4.0%.

На месечна база през януари индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния месец декември.

Снимка 411066

Източник: НСИ

При оборота в търговията на дребно се отчита ръст от 3.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През първия месец на годината в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства най-съществено при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 19.0%.

Месечните изменения показват, че през януари 2019 година оборотът в сектора нараства с 0.4% спрямо предходния месец декември.

Снимка 411067

Източник: НСИ