През месец февруари регистрираната безработица достига 6.2%, което е понижение с 0.8% пункта спрямо същия месец на 2018 г. Данните представи финансовият министър Владислав Геранов на редовното заседание на Министерския съвет.

През март общият показател на бизнес климата се повишава с 0.3% пункта, воден от по-добрите очаквания на фирмите от търговията на дребно.

Индикаторът на доверието също се подобрява през март месец и оценката на домакинствата за текущото и финансово състояние се повишава. Очакванията за бъдещата икономическа ситуация също се повишават.

Промишленото производство и оборотът също отчитат ръст от началото на 2019 г., като последните данни за февруари показват ръст от 6.6% и 6.9% ръст на оборота на промишлените предприятия. Продажбите от износ също нарастват до 13.5%, подкрепени от производството на химически продукти и производството на електрически съоръжения.

Растежът на строителната продукция също отбелязва ръст от 9.2% през февруари месец и сградното строителство запазва водещата си роля. Гражданското строителство също отчита растеж от 13.5%.

Кредитът за частния сектор също се развива положително и през февруари 2019 г. растежът се ускорява до 8.7% на годишна база, отчете Горанов в началото на днешното правителствено заседание на кабинета "Борисов-3".