59 % от общините в България имат просрочени задължения към края на първото тримесечие на годината. Това сочи анализ на Министерство на финансите.

Анализът им по критериите за фискални правила, разписани в Закона за публичните финанси, показва, че близо 40 от общините не спазват три или повече от тези правила.

В тежко състояние са общини като Белоградчик, Доспат, Смолян, Неделино, Велинград, Сливен. Именно Велинград бе дадена като пример от министъра на финансите Владислав Горанов, като община, която е във фалит още преди одобрението на закона.

Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година с 58.6 млн. лв. Останалите 115 общини, или 43% от общия им брой, завършват първото тримесечие на 2016 г. без просрочени задължения.

Близо една четвърт от общините свиват просрочените си задължения през първото тримесечие на годината в сравнение с периода октомври - декември на 2015 г. През януари - март намалява и обемът на общинския дълг и общинските гаранции. Над половината общини не успяват да достигнат средното равнище на събираемост на местните данъци, са основните изводи от статистиката. 

Общо 44 общини (или 6.6% от всички общини) не отговарят на изискванията на Закона за публичните финанси и са с налични към края на 2015 г. задължения за разходи по бюджета на общината, надвишаващи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Сред тях са Доспат (113,1%), Белоградчик (89,6%), Неделино (70,5%), Сливен (53,9%)

През първото тримесечие на 2016 година броят на общините е 39, като най-големите отклонения сe отбелязват при Чипровци 134,8%, Доспат 103,7%, Белоградчик 93,3%, Неделино 70,7%, Белово 53,4%.

Осем са общините, чието бюджетно салдо по бюджета на общината през последните три е отрицателно: Несебър -3 657 996 лв. -3 175 648 лв. -25 344 712 лв., Враца -1 456 865 лв. -340 201 лв. -2 830 697 лв., Шабла -164 268 лв. -466 569 лв. -335 381 лв., Ловеч -1 237 654 лв. -26 541 лв. -566 157 лв., Бойчиновци -79 344 лв. -14 663 лв. -110 031 лв., Белене -328 532 лв. -22 938 лв. -3 189 807 лв., Нова Загора -749 726 лв. -636 900 лв. -38 558 лв., Казанлък -2 528 615 лв. -3 621 183 лв. -3 767 130 лв.

Правят впечатление и задълженията на Несебър. В края на миналата година дефицитът на общината е над 25 млн. лева. Само година по-рано той е бил малко над 3 млн. лева.

Сериозно дефицитът е нараснал и при община Казанлък, както и Белене, но при Ловеч, Нова Загора се наблюдава намаление.

Само за 2015 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 156 общини или общо 58,7% от всички общини на територията на страната.

Общини, чието усреднено равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка са 65,9%.

За страната общо 125 общини (47,2% от всички) отчитат по-ниски параметри - Брезник (35,21%), Калояново (36,91%), Мадан (37,87%), Якимово (41,48%), Бойчиновци (44,00%), Радомир (44,07%), Бобовдол (44,20%), Невестино (44,39%), Неделино (44,69%), Кайнарджа (46,24%), Борован (46,39%), Ружинци (46,59%), Сърница (47,20%), Перущица (47,65%), Горна Оряховица (47,82%).