В проектобюджет 2009 г. е заложен икономически растеж от 6 %.

Това съобщи министърът на финансите Пламен Орешарски открои пред представители на работодателски организации като ключова задача за 2009 година запазването на предпоставките за сравнително висок икономически растеж от 6 на сто.

Според проектобюджета инфлацията ще е малко по-ниска от тази година, а дефицитът по текущата сметка ще бъде около 20-23 на сто. Обемът на чуждестранните инвестиции ще запази сегашните си нива.

Корпоративният и личният подоходен данък остават 10 %, а данък добавена стойност - 20 на сто. Министър Орешарски отново подчерта намеренията за преструктуриране на осигурителните плащания.

Орешарски представи данни от проектобюджета за следващата година на започналата среща с национално представителните работодателски организации. Срещата е по инициатива на БСП.