Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) на България през първото тримесечие на 2008 година бележи 7.0% увеличение спрямо първото тримесечие на 2007 г.

Това сочат предварителниете оперативни данни на НСИ.

За първите три месеца на годината БВП у нас възлиза на 13 483,5 млн. лева по текущи цени, или € 6.894 млрд.
На човек от населението се падат 1 760,307 лева от стойностния обем на показателя, или 900 евро.

При среден за тримесечието валутен курс от 1,305998 лева за щатски долар, БВП възлиза на $10.324 млрд. и съответно $1.347 долара на човек от населението.

Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през първите три месеца на годината, възлиза на 10.946 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се е увеличила с 7,6% спрямо съответния период на предходната година.

В услугите се реализира 63,2% от добавената стойност (2,5% на сто повече спрямо съответния период на 2007 г.).
Индустриалният сектор амалява относителния си дял с 2,5 процентни пункта до 32,1% през първото тримесечие на 2008 година.

Относителният дял на добавената стойност, произведена от единиците, класифицирани в аграрния сектор, се запазва на ниво от 4,7 на сто.

За индивидуално потребление на населението през първо тримесечие на 2008 година се изразходва 84,5 на сто от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя е 5,7 на сто спрямо съответното тримесечие на 2007 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.
Вносът на стоки и услуги надвишава с 3.739 млрд. лева стойностния обем на износа.

За този период обемът на външнотърговския стокооборот е нараснал реално с 7,8 на сто. Износът на стоки и услуги е нараснал реално с 9,2 на сто, докато увеличението на вноса на стоки и услуги спрямо съответното тримесечие на 2007 година е 5,8 на сто, съобщава НСИ.

В приложените статистики се вижда, че относителният дял на външнотърговското салдо в БВП на България в периода е минус 27.7.

Още информация в Money.bg