Основните търговски партньори на България от страните членки на ЕС са Германия, Италия, Румъния, Франция и Белгия. Тези страни формират близо 70% от износа на страната ни към членките на ЕС. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт относно търговията на България с ЕС за периода януари - ноември 2017 година.

Снимка 339290

Източник: НСИ

За посочения период износът на страната ни към ЕС се е увеличил с 11.4% спрямо същия времеви интервал на 2016 година. Износът на страната ни е на стойност 31 979.9 млн. лева.

Най-голям ръст на износа се отбелязва в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (25.2%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (21.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (13.7%).

Вносът на страната ни от държавите членки за посочения период също бележи ръст с 11.4% и е на стойност 43 436.6 млн. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърциял.

Снимка 339282

Източник: НСИ

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (без горива)" (45.5%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (36.1%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (3.9%).

Износът ни за трети страни скача с 16.8% от началото на годината

Износът ни за трети страни скача с 16.8% от началото на годината

По данни на НСИ за същия период вносът ни от трети страни е увеличен с 26.7%

Предварителните данни на НСИ относно търговията на България с трети страни през 2017 година сочат ръст на износа с 10.7% спрямо 2016 година. Износът ни към трети страни възлиза на 17. 744.6 млн. лева.

Основните търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Русия, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Египет, които формират 51.6% от износа за трети страни

През 2017 година най-голям ръст се наблюдава в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (42.1%) и "Разнообразни готови продукти" (23.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Храни и живи животни" (16.7%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11.9%).

Снимка 339300

Източник: НСИ

Нов срив на индекса Дау Джоунс

Нов срив на индекса Дау Джоунс

Индексът се срина с 1 000 пункта

Относно вноса на страната ни от трети страни НСИ отчита увеличение с 24.1% за 2017 спрямо 2016 година. Вносът ни от трети страни възлиза на 21 368.3 млн. лева

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. Отчето по сектори, увеличението на вноса на България от трети страни е най-голям при "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (42.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.1%).