През периода януари - август 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 16.8% в сравнение със съответния период на предходната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Износът е на стойност 11 693.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, Бившата югославска република Македония и Египет. Те които формират 51.6% от износа за трети страни.

През август 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 3.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 389.2 млрд. лева.

Абсолютен рекорд за българския износ през 2016-а

Абсолютен рекорд за българския износ през 2016-а

Спрямо базовата 2001 г. увеличението е 4 пъти

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през осемте месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (50.7%) и "Разнообразни готови продукти" (34.7%). Спад се наблюдава в сектор "Храни и живи животни" (9.4%).

Вносът на България от трети страни през периода януари - август 2017 г. се увеличава с 26.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 13 932.8 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 797.1 млрд. лeвa, показват данните на НСИ.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - с 66.9% и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 40.9%.

Правим с Румъния търговски къщи за износ на месо към арабските пазари

Правим с Румъния търговски къщи за износ на месо към арабските пазари

Проведе се съвместно заседание на правителствата на България и Румъния

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2017 г. е отрицателно и е в размер на 2 239.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 557.9 млн. лева.

През август 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 407.9 млн. лева.

За периода януари - август 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 34 093.2 млн. лева. В сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.9%.

През август 2017 г. общият износ възлиза на 4 320.0 млрд. лв. и нараства със 7.3% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 38 122.3 млн. лв. (по цени CIF), или с 16.2% повече спрямо същия период на 2016 година.

Вносът в България остава много по-висок от износа

Вносът в България остава много по-висок от износа

Резултатите за търговията на държавата са за периода началото на годината до април-май

През август 2017 г. общият внос се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 922.5 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2017 г. и е на стойност 4 029.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2 187.6 млн. лева.

През август 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 602.5 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 357.4 млн. лева.