През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680.1 млн. лева. Това сочат данни на Националния статистически институт за търговията на стоки на България с ЕС и трети страни за първите пет месеца на 2024 година.

Износът на стоки за трети страни през периода януари - май 2024 г. също намалява със 7.3% в сравнение със същия през м.г. и е на стойност 11 969.4 млн. лева.

Основни търговски партньори на страната ни в ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 62.0% от износа за държавите - членки в блока, а Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Китай, Обединено кралство и Египет формират 51.6% от износа за трети страни за държавата ни.

Износът на България за ЕС продължава да е повече от износа за трети страни

Износът на България за ЕС продължава да е повече от износа за трети страни

Въпреки спада за периода януари - март

При износа за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (30.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32.2%). При износа за трети страни най-голям ръст е отбелязан в сектор "Химични вещества и продукти" (10.7%), а най-голям спад - в сектор "Храни и живи животни" (24.7%).

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв., докато през май т.г. износът на стоки за трети страни е намалял с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 173.5 млн. лева.

Вносът на стоки от ЕС в страната ни през периода януари - април намалява с 2.4% спрямо същия период за миналата година и е на стойност 19 019.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

За периода януари - май вносът на стоките в България от трети страни нараства с 4.0% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 16 488.4 млн. лева (по цени CIF). Турция, Китай, Египет и Украйна са внесли най-много стоки.

Поскъпват повечето хранителни стоки на едро

Поскъпват повечето хранителни стоки на едро

В последната седмица леко поевтиняват сиренето и кашкавалът

Най-голям внос от ЕС се отчита в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (82.5%), а най-голям спад - в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (15.0%). През април вносът на стоки от ЕС се увеличава с 11.9% и е на стойност 5 111.1 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - април е отрицателно и е на стойност 1 339.0 млн. лева.

През май вносът на стоки от трети страни нараства с 16.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 690.3 млн. лева, като най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (42.8%), а спад се наблюдава в сектор "Машини, оборудване и превозни средства" (6.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - май е отрицателно и е в размер на 4 519.0 млн. лева. Само през май външнотърговското салдо също е отрицателно и е на стойност 1 516.8 млн. лева.

Бизнес климата в промишлеността отчита спад през май

Бизнес климата в промишлеността отчита спад през май

Има повишение от около 10% при климата в търговията на дребно

Обобщените данни за търговията на стоки на България с трети страни и ЕС сочат, че през периода януари - май от България общо са изнесени стоки на стойност 34 145.7 млн. лв., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. Само за май износът възлиза на 6 669.7 млн. лв. и намалява с 9.3% спрямо същия месец на предходната година.

Общо внесените стоки в страната са на стойност 39 735.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.4% по-малко спрямо същия период на 2023 година, като през май вносът намалява с 2.8% спрямо същия месец на 2023 година и възлиза на 7 918.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - май 2024 г. и е на стойност 5 590.2 млн. лева. През май също е отрицателно и е на стойност 1 249.0 млн. лева.

НСИ: Основен проблем за бизнеса остава недостигът на работна ръка

НСИ: Основен проблем за бизнеса остава недостигът на работна ръка

Друг проблем е несигурната икономическа среда