В Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени инвестиции в размер на 753 млн. лв. за създаване на 125 социални услуги за резидентна грижа и 125 социални услуги за информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация и обучение за придобиване на нови умения, които ще осигурят качествена грижа за 7500 хора с увреждания. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на среща с делегация на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ).

Той през юни предстои Министерският съвет да одобри проекта на Наредба за качеството на социалните услуги. В нея са регламентирани по-прецизни стандарти и критерии, които не допускат физическо ограничаване на потребителите, ползващи социални услуги, гарантиране на достъп до услуги за застъпничество, посредничество и правна защита. За домовете за хора с увреждания са разработени самостоятелни стандарти и критерии за качество, които ще гарантират осигуряването на завишен контрол до тяхното закриване", каза министър Гьоков.

Той добави, че са предприети действия за увеличаване на възнагражденията на работещите в социалните услуги. Осигури се и сериозно повишаване на средствата от държавния бюджет за финансиране на социалните услуги, като за 2022 г. техният размер е близо 534 млн. лв. Гьоков подчерта, че реформата за деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора е и законово гарантирана. В Закона за социалните услуги е предвидено съществуващите домове за пълнолетни лица с увреждания да се закрият до 1 януари 2035 г., а съществуващите домове за стари хора да се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на стандартите за качество.

Ковачева: Изпратила съм проверка в дома за възрастни хора във Варна

Ковачева: Изпратила съм проверка в дома за възрастни хора във Варна

Омбудсманът призова Агенцията за социално подпомагане да изведе хората от там

По линия на Европейския социален фонд + до 2027 г. ще инвестираме значителни средства за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги в общността. Средствата ще се използват за разкриване на нови услуги, наемане и обучения на персонал и оказване на методическа подкрепа, каза заместник-министър Иван Кръстев

В разговора участваха заместник-министър Иван Кръстев, експерти на Министерството на труда и социалната политика, представители на Агенцията за качество на социалните услуги и Агенцията за социално подпомагане.