Средния осигурителен доход за страната за месец юни 2019 г. е 968,71 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г. е 936,91 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.