Агенцията за държавна финансова инспекция е извършила 141 финансови инспекции през третото тримесечие на годината.

Между юли и септември са били проверени 333 обществени поръчки на обща стойност 667 899 677 лв. Това е с около 50% по-висока от тази за предходното тримесечие.

Инспектирани са 1066 договора на стойност 283 743 858 лв.

От АДФИ съобщават, че при финансовите проверки са констатирани 23 случая на нарушения при провеждането на обществени поръчки. Това е с 5 по-малко в сравнение с предходния отчетен период, когато броят им е бил 28.

Сходна тенденцията се отбелязва и при установените нецелево разходвани средства. През третото тримесечие общата им стойност е 477 045 лв., докато в периода април-юни тя е била 631 551 лв.

От Агенцията посочват, че по време на инспекциите са възстановени 204 499 лв. нецелево разходвани средства, което е близо три пъти повече от възстановените в предходния период.

За установените нарушения са съставени 9 акта за начет и 345 акта за установяване на административни нарушения.

От АДФИ съобщават, че при инспекциите са били открити 33 "индикатора за измама".