Правителството одобри актуализацията на бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2017 година. Одобрените допълнителни разходи възлизат на 2.1 млн. лв.

Отпуснатите допълнителни средства са предвидени за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони за периодите 2007-2013 и 2014-2020 година.

Правителството одобри и отпускане на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 година. Одобрените допълнителни разходи възлизат на 300 000 лева.

Отпуснатите средства са предвидени за персонал в Патентно ведомство на Република България във връзка с скорошното преструктуриране на дейността му. По този начин ще се осигури финансовото обезпечаване на дейността на ведомството до края на годината.

Средствата идват от преструктуриране на разходите и трансфери по централния бюджет за същата година.