Известен песимизъм се наблюдава в очакванията на българите за икономическата ситуация в страната за следващите 12 месеца. Това е видно от резултатите от последното наблюдение на потребителското доверие, извършено от Националния статистически институт (НСИ) и цитирано от Money.bg.

Резултатите показват, че оценките и очакванията на българите са интересни и леко противоречиви.

Общият показател на доверие на потребителите през юли намалява с 0.6 пункта спрямо април. Това се дължи на пониженото доверие сред градското население. Без промяна остава равнището на показателя при населението в селата.

Малко по-негативна е общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца в сравнение с предходната анкета. В резултат на това балансовият показател се е покачил с 1,6 пункта.

Според потребителите през последните 12 месеца потребителските цени са се покачили. Това обаче е станало с по-слабо темпо, спрямо оценките от предходната анкета.

Засилват се инфлационните очаквания на гражданите за следващите 12 месеца. Очакванията им за безработица са по-негативни в сравнение с април.

Относно финансовото състояние на домакинствата, потребителите в градовете са с по-лоши очаквания. Хората в селата пък гледат с известен оптимизъм.

Леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба се наблюдава през юли, отчитат от националната статистика. Благоприятни са и намеренията им да правят такива разходи през следващите 12 месеца.