100 000 брошури на Националната агенция за приходите обясняват кой трябва да подава VIES декларация. Листовките се разпространяват във всички офиси на НАП. В тях е дадена основна информация за промените, които предстоят от 1 януари 2007 година.

Информационната система VIES е въведена в Европейския съюз със създаването на Общия пазар през 1993 г. Всяка държава членка разполага с такава система. Целта е да се обвържат базите-данни на администрациите на държавите-членки и да се позволи обмена на данъчна информация между приходните администрации за контрол на сделките на търговците. Също така системата дава възможност всеки търговец да провери валидността на ДДС номера на своя партньор от ЕС.

Тогава регистрираните по ДДС български търговци, които извършват доставки на стоки и услуги към държави от ЕС, трябва да подават VIES декларация. В брошурите са дадени отговори на важни въпроси, например, какво представлява българският ДДС номер. Посочено е и къде може да се провери валидността на ДДС номера на клиент от чужбина.

Всички фирми, регистрирани по ДДС у нас, ще получат филм за новата система - "В чат с ВИЕС". В него под формата на чат са включени най-често задаваните въпроси от българските фирми.
Филмът и брошурата ще бъдат качени на сайта на НАП www.nap.bg.