Обсъждат се варианти за овладяване на ситуацията във връзка със създалото се недоверие към бъдещото нормално функциониране на Корпоративна търговска банка и намиране на бързо решение за разрешаването на кризата, както и за недопускане на системен риск за банковата система в страната, съобщава infostock.bg.

БНБ пое контрола над КТБ
Още...

Асоциацията на търговските банки и Регулатора обсъждат съвместни действия, включително пазарни механизми, посредством които да бъде обезпечена ликвидността за пълно покритие на депозитите на гражданите в случай на желание за теглене на спестените от тях средства.

Най-обсъжданият вариант в тази връзка е регулярно обслужваните кредити (не малка част от портфейла на Банката) да бъдат изкупени посредством договори за цесия от другите търговски банки на пазарен принцип, а кредитите на държавните предприятия да бъдат придобити от Българската банка за развитие.

По този начин ще се осигури достатъчна бърза ликвидност за КТБ, която при необходимост да бъде използвана за изплащане на всички депозити в пълен размер.

Напомня се, че създаването на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) след банковата криза от 1996 г. имаше за основна цел да се избягва банкова паника сред вложителите и да се поддържа стабилността и доверието в банковата система. Към днешна дата и по силата на единните европейски директиви ФГВБ гарантира средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв.