5,.497 млн. лева са погасени от дълговете на БДЖ към Европейското дружество за финансиране закупуването на подвижен жп състав ("Еврофима"). Изплатени са главници, лихви и такси в изпълнение на извършените реформи за оздравяване и развитие на дружеството.

Предстои до края на месеца да се изплатят и останалите 13.650 млн. лв., което ще доведе дружеството до цялостното погасяване на дълга към "Еврофима".