Българската банка за развитие обяви, че търговските банки, които са нейни партньори, през месец август са одобрили малко над 11,7 млн. лв. по антикризисната правителствена програма за безлихвено кредитиране на граждани. Така общата стойност на договорените заеми към края на осемте месеца на 2020-а е 70 713 300 лв. Само за август към банките партньори са постъпили 3 683 искания, от които 2 796, или 75.9%, са били одобрени.

От стартирането на гаранционната програма, която ББР управлява, дванадесетте банки партньори са разгледали общо 27 751 искания, 73 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 27% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените 16 984 заема е малко под 4200 лв. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

ББР е гарант по безлихвените заеми, които банките партьори отпускат на гражданите. По първоначален замисъл, за тази програма ББР получи от правителството 200 млн. лева за увеличение на своя капитал, като идеята бе ББР да рефинансира заемите, които банките отпускат. След това, по неясни причини, схемата бе променена, като ББР се ангажира не да рефинансира, а да гарантира предоставяните от банките партньори зами. При такава постановка се оказа, че за този си ангажимент ББР не се нуждае от допълнителен капитал от 200 млн. лева и правителствот реши да пренасочи тази сума за други антикризисни мерки.

Над 3 пъти за месец ръст на потвърдените безлихвени кредити, гарантирани от ББР

Над 3 пъти за месец ръст на потвърдените безлихвени кредити, гарантирани от ББР

Пocтъпилитe иcĸaния зa зaeмeн pecypc ca 6 719 на брой

ББР припомня, че партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 144 995 000 лева, от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

12 търговски банки се заявили участие в гаранционната програма на ББР

12 търговски банки се заявили участие в гаранционната програма на ББР

По настояване на Горанов е проведено заседание на Надзорния съвет на ББР

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.