Над 247 000 лица и семейства са кандидатствали за помощи за отопление за предстоящия зимен сезон. На 189 361 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на днешния парламентарен контрол, позовавайки се на данни на Агенцията за социално подпомагане.

За същия период на миналата година заявление за получаване на целева помощ за отопление са подали 203 401 лица и семейства и са били издадени 154 982 заповеди за отпускане на такава помощ.

Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, които се нуждаят от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес.

93.18 лв. става месечният размер на помощите за отопление

93.18 лв. става месечният размер на помощите за отопление

Съобразяват нуждите с лекото увеличение на пенсиите

Месечният размер на помощта за отопление през предстоящия отоплителен сезон от 1 ноември 2019 г. до 31 март 2020 г. ще е 93,18 лв. Това е с 24,5% повече в сравнение с миналата година. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане, ще се повиши с 91,75 лв. - от 374,15 лв. на 465,90 лв. Към края на август са изплатени 40 626 065 лв. на общо 92 171 лица и семейства - т.е. с почти 50 000 повече в сравнение с 2018 г.

Министър Петков посочи, че по отношение на провежданата от правителството политика, насочена към връщането на децата в образователната система, са били въведени три нови целеви групи. Те включват: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции "Бюро по труда"; родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. Предвижда се достъпът до помощите за отопление да бъде ограничен, за да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище.

Според социалния министър с приемането на измененията в правната рамка на Наредбата са подобрени процесите по подпомагане на лицата и семействата, които имат право на целева помощ за отопление.

От днес се подават заявленията за помощи за отопление

От днес се подават заявленията за помощи за отопление

В службите или по интернет…