Над 6982 души платиха данъците си през първия ден на данъчната кампания, съобщават от Столична община.

Най-много хора - 3654 души са предпочели да ползват някоя от касите на районните отдели "Общински приходи". Други 2998 души са внесли дължимите за тази година местни данъци и такса смет през финансови посредници или търговски банки.

330 столичани са платили дължимите налози през интернет.

Справки за дължимите местни налози и плащане може да се правят през страницата на Столична община. За целта собственикът трябва да има ПИН код, издаден от СО или ПИК от НАП.

5% отстъпка от данък сгради и данък МПС ще получат собствениците, които внесат цялата дължима сума до 30 април 2020 г.