БНБ свали основния лихвен процент до нула.

Основният лихвен процент се определя всеки месец, като от няколко години е близък до нулата.

Това е показателят, чрез който се определя и законната лихва, а именно основният лихвен процент плюс 10%. Законовата лихва е тази, с която се оскъпяват просрочените задължения към хазната и общините.

След влизане в сила на тавана върху цената на кредитите, тя има значение и за този показател.

Според закона за потребителските кредити, таванът върху цената на заема не може да надвишава пет пъти законовата лихва.
Основният лихвен процент е базиран на междубанковия паричен пазар.