Бюджетният дефицит през 2016 г. за сектор "Държавно управление" е 36 млн. лева или 0.04% от БВП. Това отчитат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2016 г.

По-голям е дефицитът в подсектор "Централно управление" - 130 млн. лева, което е 0.14% от БВП.

В подсектор "Местно управление" е отчетен излишък от 73 млн. лв. В другия подсектор - "Социалноосигурителни фондове" излишъкът е 21 млн. лева.

Общинските болници са пред фалит със задължения от 17 млн. лв.

Общинските болници са пред фалит със задължения от 17 млн. лв.

Въвеждането на стандарти ги е убило

Дългът на страната за 2016 г. е в размер на 27 322 млн. лв., или 29.03% от БВП.

Според показателите, през 2013 година БВП е бил 82 166 млн. лева, през 2014 - 83 634 млн. лева, през 2015 г. - 88 571 млн. лева, през 2015 г. - 94 130 млн. лева. Най-високият дефицит в сектор "Държавно управление" е регистриран през 2014 година - -4561, което е -5.45%.

Дългът на сектор "Държавно управление" е бил най-голям през 2016 година - 27322 млн. лева. За сравнение през 2013 г. е бил 13978, през 2014 г. - 22554 млн. лева, през 2015 г. - 23024 млн. лева.

Статистическата информация за сектор "Държавно управление", включително за дълга, дефицита и излишъка, се изчислява към 31 март на следващата година, а окончателните данни се получават към края на септември.