Данъчната кампания на НАП започва от 10 януари, информираха от НАП. От 31 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2021 г. и превключване работата на информационните системи за 2022 г.

Гражданите, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП с началото на кампанията от 10 януари 2022 г. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 10.01.2022 г.

На 31 декември 2021 г. в 10,00 часа ще бъде прекратена възможността за плащане през виртуален ПОС на НАП.

КНСБ: Никой няма да пострада от нашата данъчна реформа

КНСБ: Никой няма да пострада от нашата данъчна реформа

Не се предлагало увеличение, а преразпределение на данъците

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне с началото на кампанията на 01 март 2022 г. Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02 януари 2022 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", пишат от данъчната служба.

Справките-декларации и VIES декларации по ЗДДС ще могат да подават чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10.01.2022 г.

Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път или с пощенски запис.

Здравноосигурителния статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата на който е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата. Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 - 10 януари 2022 г. ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари 2022 г. В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:

За посочения период няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.

До 10 януари 2022 г. няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга "Управление на достъпи и на контактна информация"

От 1 до 10 януари 2022 г. вкл. няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

В периода на годишно приключване до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за издаване на персонален идентификационен код (ПИК), а само за подаване на заявление. Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден ПИК. В случай на подадено заявление за издаване на ПИК в този период, след 10 януари 2022 г. лицето ще бъде уведомено за получаването му.

Също до 10 януари 2022 г. няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Допълнителна информация може да се получи на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.