600 млн. евро заеми за Фонда за гарантиране на влоговете ще гарантира държавата.

Бюджетната парламентарна комисия одобри днес гаранционните споразумения.

Те предвиждат кредите да бъдат отпуснати от Европейската банка за възстановяване и развитие и от Световната банка, като кредитите са по равно от двете банки.

Заемът е за активиране при нужда, т.е. ако за Фонда не възникне необходимост да използва този ресурс, реално заемите няма да бъдат усвоени и върху тях няма да се плащат лихви. 

Със заема ще се запълнят резервите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до достигане на по-голяма независимост и устойчивост.

Заместник-министърът на финансите Карина Караиванова увери, че попълването на Фонда няма нищо общо със стрес-тестовете в системата.

Фондът обаче дължи пари на държавата, която го попълни с 1,5 млрд. лева, за да изплати гарантираните депозитите от Корпоративна търговска банка. Споразуменията дават възможност с този заем да се върне съответния дълг.

Фондът за гарантиране на влоговете набира ресурсите си чрез такси, плащани от търговските банки. В бюджета за тази година е заложена възможност държавата да гарантира заеми за общо 900 млн. евро, което означава, че евентуалните кредити за Фонда са под тази максимална сума.