Със свое решение правителството одобри проект на гаранционно споразумение между Европейската комисия и Република България за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ за Украйна. Министърът на финансите беше упълномощен да проведе преговорите по споразумението и да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация, съобщи Правителствената информационна служба.

Общият размер на заемите по тази извънредна макрофинансова помощ за Украйна е на стойност до 6 милиарда евро. Заемът се гарантира в рамките на многогодишната финансова рамка на ЕС, както и от гаранции, предоставени от държавите членки.

Размерът на гаранциите, които Република България трябва да осигури, е за 16,5 милиона евро, предвидени в лимита за държавни гаранции в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и други законови актове.

Финансовите министри на ЕС одобриха заем от 5 млрд. евро за Украйна

Финансовите министри на ЕС одобриха заем от 5 млрд. евро за Украйна

Заемът ще бъде обезпечен с гаранции на страните-членки на ЕС