Държавен фонд "Земеделие" изплати на земеделците над 75 милиона лева по схемите за плодове и зеленчуци.

Повече от 13 700 земеделски стопани, които са заявили площи с плодове и зеленчуци, които са попълнили декларация по образец и които са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 януари 2019 година, са получили подпомагане по схемите.

Общият размер на оторизираните средства:

  • по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) е 29.982 млн. лева;
  • по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде - е 6.561 млн. лева;
  • по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - е 4.444 млн. лева;
  • по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци - е 26.434 млн. лева;
  • по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 7.680 млн. лева.

Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17 февруари 2015 година.