Акционерното дружество със специална инвестиционна цел на финансова група ЕЛАНА е най-голямото в България, показват статистическите данни публикувани от Комисията за финансов надзор (КФН).

Пазарният дял на дружеството е над 23%, а пазарната му капитализация към август е около 77 милиона лева.

Третото увеличение на капитала на „Елана фонд за земеделска земя"АДСИЦ, което беше приключено в края на юни, е най-голямото еднократно увеличение на капитала сред дружествата със специална инвестиционна цел.

Всички предложени акции бяха закупени от инвеститори, с което капиталът на Фонда беше увеличен с близо 50 милиона лева. Мениджър по пласирането бе „Елана Трейдинг" АД.

„До пролетта на 2007 г. капиталът на „Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ ще бъде изцяло инвестиран," съобщи Веселин Петров, член на съвета на директорите на „Елана Холдинг" АД.

Към момента Фондът притежава над 130 000 декара земя.

„Елана фонд за земеделска земя" АДСИЦ е първото дружество в България със специална инвестиционна цел, насочено изцяло към инвестиции в земеделска земя.

Акциите на Фонда се търгуват ежедневно на Българска Фондова борса. Печалбата от търговията с акции на Фонда е освободена от данъци.

В момента „Елана Холдинг" подготвя ново дружество със специална инвестиционна цел „Елана Кънвъртибъл ланд".

„Дружеството вече е регистрирано в съда и след получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор се очаква да стартира дейност с капитал от 20 милиона лева към края на годината", съобщи Веселин Петров.